2%

Milí priatelia a športový nadšenci.

Už niekoľko rokov máte možnosť rozhodnúť kam pôjdu 2% z Vašich daní. Budeme radi, ak ich venujete nám, občianskemu združeniu Street Defense Academy.
Vaše 2% použijeme na rozvoj nášho združenia.

Ak ste sa rozhodli, že Vaše 2% venujete práve nám, tu je krátky návod ako to urobiť:

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.03.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu –  Ziadost-o-rocne-zuctovanie

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie-o-zaplateni-dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie,  Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 52864561
Právna forma: Občianske Združenie
Názov: Street Defense Academy
Ulica: Ota Holúska
Číslo: 8500/1A
PSČ: 841 06
Obec: Bratislava
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete.

Tlačivá na stiahnutie:
Ziadost-o-rocne-zuctovanie
Potvrdenie-o-zaplateni-dane

Vyhlásenie

Doplňujúce info:
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Street Defense Academy. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na rozvoj našeho združenia.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do Street Defense Academy:

IČO: 52864561
Právna forma: Občianske Združenie
Názov: Street Defense Academy
Ulica: Ota Holúska
Číslo: 8500/1A
PSČ: 841 06
Obec: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
– Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.


POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2024

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKA OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

3. Pozor:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 52864561
Právna forma: Občianske Združenie
Názov: Street Defense Academy
Ulica: Ota Holúska
Číslo: 8500/1A
PSČ: 841 06
Obec: Bratislava

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
– Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.