Základy sebaobrany proti napadnutiu nožom

Základy sebaobrany proti napadnutiu nožom

Nôž je najnebezpečnejšia zbraň na ulici, je prístupná každému, ľahko sa ukrýva a jeho použitie je zväčša prekvapivé a pre okolie často nepostrehnuteľné (nôž nevydáva žiadny zvuk, nezanecháva nábojnice …).

Navyše obranu proti nožu komplikuje fakt, že pri útoku nožom dokáže útočník rýchlo a plynulo meniť smer útoku, úchop noža, prípadne si preložiť nôž do druhej ruky. Skúsený útočník vie tiež kombinovať útoky nožom s údermi a kopmi, čo rozptyľuje pozornosť napadnutého.

Na workshope sa naučíte základnú manipuláciu s nožom, jednoduché techniky, ktoré si rýchlo osvojíte a taktiež sa naučíte odhadovať vzdialenosť pri útoku nožom.

Vyskúšate si situácie pri hrozbe nožom, kedy útočník potrebuje od Vás určitú spoluprácu (daj mi peniaze, nastúp do auta ….), kde budete využívať biodynamiku vášho a súperovho tela.

Ako obranu pri útoku nožom si vyskúšame tvrdé bloky sprevádzané kontra úderom a základné odzbrojenia útočníka.