Pre dospelých

Sebaobrana pre dospelých je systém jednoduchých sebaobranných techník, ktoré sú ľahko zapamätateľné. Samotné techniky sú vyberané tak aby boli čo najuniverzálnejšie a vyžadovali si čo najmenšiu fyzickú kondíciu. Fyzická kondícia je však veľmi dôležitá pre zvládanie psychického a fyzického stresu pri reálnom napadnutí. Stresová reakcia organizmu značne redukuje schopnosti a akcieschopnosť netrénovaného jedinca (zvýšený tep, zúžené videnie, spomalené reakcie až úplné stuhnutie …).

 

Mnohým problémom viete predísť už samotným vystupovaním – zdravé sebavedomie odrádza útočníkov, predvídaním a vyhýbaním sa konfliktným situáciám.

V prípade keď sa konfrontácii nedá vyhnúť, prípadne musíte brániť nejakú inú osobu (deti, priateľku …) je potrebné aby ste boli pripravený. Pri tréningu vychádzame z osvedčených techník Krav Maga a Panantukan, ktorých výhodov je, že používajú všetky „špinavé triky“, ktoré sú v bežných bojových športoch zakázané (údery a kopy na citlivé miesta, štípanie, kúsanie …).

Príďte vyskúšať naše tréningové metódy a my vás naučíme brániť seba a svojich najbližších.

 

Chcem sa prihlásiť na tréning