Základy sebaobrany pre ženy

Ženy sú vzhľadom na svoju fyzickú konštrukciu útočníkmi často vyhľadávané ako potenciálne ľahké obete.
Náš koncept PDKPREVENCIA/PLÁNOVANIE – DEESKALÁCIA – KONFRONTÁCIA Vám pomôže získať sebadôveru, upraviť reč tela tak aby ste neboli ľahkou obeťou a pomocou jednoduchých techník s využitím biodynamiky tela chrániť seba a svojich blízkych.

Vysvetlíme Vám základy psychológie útočníka a obete, čo sa deje s napadnutým počas útoku. Pobavíme sa o potrebe premyslieť si tzv. červené čiary – situácie v ktorých sa začíname aktívne brániť.

Prevenciaplánovanie Vám pomôže vyhýbať sa problémovým situáciám, predvídať možné kritické situácie a v neposlednom rade zmení vašu reč tela, čo môže odradiť časť potenciálnych útočníkov.

Deeskalácia je spôsob ako sa vyhnúť hroziacej konfrontácii v prípade keď situácia neprekročí našu vytýčenú červenú čiaru.
Obranným postojom dávam útočníkovi najavo, že nechcem konfrontáciu ale som na ňu pripravený.

Pri samotnej konfrontácii učíme používať reflexívne pohyby, útoky na citlivé miesta a používanie špinavých trikov vrátane škrabania, štípania, páky na prsty …
Na workshope si ženy vyskúšajú, že sa dá brániť aj fyzicky podstatne silnejšiemu súperovi a naučia sa základné techniky obrany proti úderom, zachyteniam a škrteniam.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA KURZ