Sebaobrana pre deti

Deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín, často sú vystavované šikane a násiliu z dôvodu svojej odlišnosti, alebo len z dôvodu, že „nezapadli“ do kolektívu (zmena školy …).

Deti s menším sebavedomím bývajú často terčom posmechu a šikany. Naopak deti s prirodzeným sebavedomím dokážu účinne zlepšovať atmosféru v triedach a svojím príkladom eliminovať riziko šikany slabších spolužiakov.

Nevychováme z vašich detí bitkárov ale prepracovaným systémov pohybových hier, základných sebaobranných techník a rozvoja kondície im pomôžeme stať sa zdravo sebavedomými.