Krav Maga

Krav Maga (dosl. boj zblízka) je bojový systém, ktorý predstavuje oficiálnu zostavu techník vypracovaných pre sebaobranu a boj zblízka Izraelských obranných síl, izraelskej polície a ďalších izraelských bezpečnostných zložiek. Krav maga bola zaradená do učebných osnov izraelských stredných škôl, ich techniky sú predvádzané a nacvičované vo výchovných a náučných inštitúciach riadených izraelským ministerstvom školstva.

Zakladateľom Krav magy bol Imrich (Imi) Lichtenfeld. Lichtenfeld sa narodil 26. mája 1910 v Budapešti a detstvo a dospievanie prežil v Bratislave.
Krav Maga je veľmi efektívny a kompaktný spôsob reálnej sebaobrany. Imi v Krav Mage zostavil súbor techník z viacerých bojových umení ( Karate,Judo, Box…) a zjednodušil ich tak aby sa dali použiť v akejkoľvek situácii a boli postačujúce na rýchlu a účinnú sebaobranu a elimináciu protivníka. Krav Maga sa vyznačuje hlavne údermi, kopmi, obrane proti nožu, palnej zbrani a ďalšie. Techniky sú prispôsobené tak aby boli jednoduché a dali sa naučiť v krátkom časovom úseku. V dnešnej dobe Krav Maga prežíva svoj rozkvet, z Izraela sa veľmi rýchlo začala šíriť do okolitého sveta. Pôvodne bola zostavená pre izraelské ozbrojené zložky no po určitej dobe sa začala objavovať aj na verejnosti.

 

Dnes Krav Maga používajú všetky zložky Izraelských ozbrojených síl (regulárne sily aj špeciálne jednotky Sajeret), spravodajské služby Mosad a Šin Bet, americké CIA, FBI, DEA, U.S. Marshals a ďalšie federálne agentúry, niektoré zložky amerického letectva a pobrežnej stráže, ďalej niekoľko amerických policajných zborov (vrátane SWAT tímov), francúzska elitná jednotka GIGN, Belgická armáda a ďalšie.

 

Krav Maga je modernou, praktickou, preverenou sústavou sebaobranných techník, starostlivo koncipovaných tak, aby zodpovedali podmienkam súčasného, rýchlo sa meniaceho sveta. Vyznačuje sa natoľko logickým a koherentným prístupom ku konfliktným situáciám a sebaobranným technikám, že potenciálnemu praktikantovi umožňuje dosiahnuť relatívne vysoký stupeň zručností v pomerne krátkom čase. Celý systém je spracovaný do troch prúdov – na použitie v ozbrojených silách, policajnými zložkami a v civilnej sfére. Vďaka tomu získalo umenie Krav Maga vysoké uznanie zo strany ako skúsených borcov boja zblízka, tak od expertov bojových umení, od vojenských a policajných autorít, a to ako pre vysokú praktickú aplikovateľnosť, tak pre jednoduchosť a realistický, od všetkého zbytočného balastu oslobodený prístup k otázke osobnej bezpečnosti.
Krav Maga sa vďaka svojim vynikajúcim charakteristikám prezentuje ako optimálny súhrn sebaobranných metód pre mužov aj ženy, osoby mladé aj staré, pre ľudí viac či menej fyzicky vybavené.

Celý systém Krav Maga v sebe zlučuje dve integrálne a na seba nadväzujúce časti: sebaobranu a boj zblízka v konfliktnej situácii.

Krav Maga učí predovšetkým reálny boj muža proti mužovi, a to aj v prípadoch asymetrického boja, keď je protivník ozbrojený – nožom, palicou, strelnou zbraňou, v prečíslení počtom protivníkov, či v inej taktickej výhode, ktorá by v športe bola považovaná za neetickú. Krav Maga predvádza a učí aj zákroky podnikané v prospech tretej osoby a demonštruje, ako má človek reagovať, ak je napadnutý dvoma ozbrojenými útočníkmi.