Nôž 2 – Sebaobrana pri útoku nožom a jeho použitie

Nôž je najnebezpečnejšia zbraň na ulici, je prístupná každému, ľahko sa ukrýva a jeho použitie je zväčša prekvapivé a pre okolie často nepostrehnuteľné (nôž nevydáva žiadny zvuk, nezanecháva nábojnice …).

Navyše obranu proti nožu komplikuje fakt, že pri útoku nožom dokáže útočník rýchlo a plynulo meniť smer útoku, úchop noža, prípadne si preložiť nôž do druhej ruky. Skúsený útočník vie tiež kombinovať útoky nožom s údermi a kopmi, čo rozptyľuje pozornosť napadnutého.


Nôž 2 – Sebaobrana pri útoku nožom a jeho použitie

Na WORKSHOPE si zopakujete základy sebaobrany pri hrozbe nožom. Workshop je zameraný na obranu proti napadnutiu nožom – bodnutia a rezy. Základom je obranný postoj pri ktorom si chránime najzraniteľnejšie časti tela (primárne ciele útočníka – srdce, krčné tepny, žily na predlaktí). Ako obranu pri útoku nožom si vyskúšame tvrdé bloky sprevádzané kontra úderom a základné odzbrojenia útočníka a v prípade potreby aj znehybnenie útočníka ( privolanie polície atď…)

Workshop trvá 3 hodiny, v čase od 16:00 do 19:00 a skladá sa z teoretickej časti cca 10 minút a zvyšok sú už praktické nácviky.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA KURZ