Krav Maga TEENS

Skupina Teens je určená pre deti od 14 do 17 rokov (záleží samozrejme aj od fyzickej a psychickej vyspelosti dieťaťa).

V tejto vekovej kategórii sa zameriavame najmä na automatizáciu základných prvkov sebaobrany – bloky, kryty, úhyby a obranu proti ozbrojenému útočníkovi (obrana voči útoku palicou, hrozbe nožom, útoku nožom a hrozbe pištoľou). Samozrejmosťou je aj rozvoj pohybových schopností, celkovej kondície a tiež zvládanie stresových situácií.

Taktiež sa zameriavame na psychologickú prípravu. Učíme deti, ako sa správať v rizikových situáciách a ako ich vyhodnocovať…

Chcem prihlásiť moje dieťa na tréning