Školy

Organizujeme Workshopy na tému ZÁKLADY SEBAOBRANY PRE ŠKOLY.

Naše skúsenosti zo školského prostredia sme využili pri koncipovaní workshopov pre žiakov a učiteľov.

 1. Základy sebaobrany pre žiakov a študentov – cca 3 hodinový workshop kde žiakov oboznámime so základnou teóriou sebaobrany (psychológia útočníka a obete, predvídanie problémových situácií, pre-defense …) a základné techniky obrany proti neozbrojenému útočníkovi. Workshop je ideálny v rámci účelových (branných) cvičení.
 2. Séria workshopov Sebaobrana pre učiteľov – program je vždy prispôsobený požiadavkám konkrétnej školy. Pred začiatkom si dohodneme konkrétne požiadavky školy, prejdeme si plán školy (na identifikáciu problémových miest a prípadných úkrytov). Celá séria sa skladá z nasledovných workshopov:
  1. Základy sebaobrany – teória, psychológia útočníka, psychológia obete, prevencia, pre-defense – ideálne aby túto časť absolvovali učitelia aj žiaci
  2. Sebaobrana pre učiteľov proti neozbrojenému útočníkovi
  3. Sebaobrana pre učiteľov proti útočníkovi s nožom
  4. Sebaobrana pre učiteľov proti útočníkovi so strelnou zbraňou
  5. Učiteľ a trieda – nácvik správania v krízových situáciách

Taktiež oboznámime účastníkov o koncepte UTEČ – SKRY SA – BOJUJ!!

UTEČ – Pokiaľ máte možnosť využiť únikovú cestu, utečte!

SKRY SA – Ak nemôžete utiecť do bezpečia, treba nájsť miesto kam sa schovať!

BOJUJ!! – Pokiaľ je váš život v priamom ohrození, bojujte!

 

Techniky vychádzajú najmä z bojového umenia Krav Maga.

Cieľom tohto WORKSHOPU je naučiť účastníkov používať najsilnejší nástroj na sebaobranu – svoju hlavu. Základom je predvídanie a vyhnutie sa konfliktným situáciám, prípadne deeskalácia konfliktu. Pri nácviku jednotlivých techník následne si budú môcť účastníci vyskúšať, že sebaobrana môže byť aj jednoduchá a netreba na ňu veľkú fyzickú silu a kondíciu.

Benefitom pre zamestnávateľa sú následne sebavedomejší zamestnanci a stmelenejší tím pedagógov, ktorí spolu vystúpili so svojej komfortnej zóny.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Mám záujem o cenovú ponuku workshopu pre školu