Krav Maga MINI KIDS

Skupina Mini Kids je určená pre deti od 7 do 09 rokov (záleží samozrejme aj od fyzickej a psychickej vyspelosti dieťaťa).

V tejto vekovej kategórii sa zameriavame najmä na všeobecnú pohybovú prípravu (cca 60% tréningu) a nácviky základov sebaobrany. Výuka je organizovaná formou hier a tiež skupinových cvičení. Deti by sa mali v rámci sebaobrany naučiť základy – stabilný obranný postoj, základné kroky, údery a kopy.

Taktiež sa zameriavame na psychologickú prípravu. Učíme deti, ako sa správať v niektorých rizikových situáciách.

Chcem prihlásiť moje dieťa na tréning