Krav Maga KIDS

Skupina Kids je určená pre deti od 10 do 13 rokov (záleží samozrejme aj od fyzickej a psychickej vyspelosti dieťaťa).

V tejto vekovej kategórii sa zameriavame najmä na nácvik základných prvkov sebaobrany – bloky, kryty, úhyby a obranu proti neozbrojenému útočníkovi (obrana voči úderom, kopom,  rôznymi druhmi zachytení, škrtenia, obrana na zemi…). Samozrejmosťou je aj rozvoj pohybových schopností, celkovej kondície a tiež zvládanie stresových situácií.

Taktiež sa zameriavame na psychologickú prípravu. Učíme deti, ako sa správať v niektorých rizikových situáciách a ako ich vyhodnocovať…

Chcem prihlásiť moje dieťa na tréning