Tréning sebaobrany je prakticky nevyhnutnosťou, ak chceme mať šancu na prežitie.

Dnešná doba je plná násilia, vnímame ho z každej strany.

Tréning sebaobrany je prakticky nevyhnutnosťou, ak chceme mať šancu na prežitie, keď budeme napadnuté. Okrem toho ako správne bojovať s útočníkom sa na tréningoch dozviete a naučíte oveľa viac zaujímavostí. Tréningy sebaobrany sa špeciálne realizujú najmä pre nežnejšie pohlavie. Nie sú iba o tom, akými predmetmi sa vedieť ubrániť a zneškodniť útočníka, ale tiež aj ako k napadnutiu pristupovať, ako rozmýšľať, ako byť pripravený na nepríjemnú, život ohrozujúcu, situáciu.

Na tréningoch sebaobrany sa učí najmä to, ako sa ubrániť, keď nemáme inú možnosť, ako správne používať predmety, ktoré máme pri sebe, aby nám slúžili ako zbrane na útočníka. Vedieť však správne rozpoznať a vyhodnotiť nepríjemnú situáciu je základným bodom, na ktoré sú tréningy zamerané.

Niekedy Vám nestačí, ani keď máte pri sebe slzný plyn, či priamo ostrý predmet, ak s ním neviete narábať. Treba vedieť, kam útočníka zasiahnuť, na ktoré miesta na tele, ako zaobchádzať s improvizovanou alebo reálnou „zbraňou“.

Na našich tréningoch sa simulujú rôzne nebezpečné situácie, na ktoré by mala žena vedieť správne zareagovať. Pri nebezpečných situáciách si však užijete aj veľa zábavy a smiechu, nemusíte sa obávať, že to je iba strohé cvičenie a pohyby. Naučia Vás ako mať prehľad o svojom okolí, aké bezpečnostné opatrenia vykonávať predtým než idete sama domov po tme. Dôležité je nestať sa obeťou.

Musíte sa vždy spoliehať iba na seba a na svoje inštinkty a pocity. Pracuje sa aj so psychologickým nátlakom. Kondičná a fyzická príprava je samozrejmosťou, na ktorú sa tiež zameriavajú na tréningoch. Tréningy nie sú obmedzené ani fyzickými danosťami ani vekom. A mentálna príprava zohráva veľkú rolu.