Súhlas so zverejňovaním fotografií a videí

Súhlas so zverejňovaním fotografií a videí

 

V  zmysle platnej právnej úpravy týmto poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu fotografie a v prípade vyhotovenia aj videozáznam z činnosti detského tábora organizovaného  občianske združenie Street Defense Academy, o.z., sídlo Ota Holúska 1A, 841 06 Bratislava,  IČO : 52864561 (ďalej pre len „prevádzkovateľ“) pre účelom podpory marketingovej činnosti  a reklamy detských táborov organizovaných prevádzkovateľom.

 

Fotografie a videozáznamy z činnosti táborov organizovaných prevádzkovateľom zverejňuje  prevádzkovateľ za účelom podpory predaja a marketingu  na svojej  webovej stránke www.ubransa.sk, Facebooku a Instragrame alebo v katalógoch prevádzkovateľa.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej činnosti poskytuje dotknutá osoba  najviac na dobu 10 rokov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o svojich právach zverejnených na  webovej stránke prevádzkovateľa. https://ubransa.sk  poučená.

 

Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za súhlas daný dobrovoľne a slobodne.

Súhlas môže dotknutá osoba  kedykoľvek písomne  odvolať zaslaním mailu na info@ubransa.sk.