Sebaobrana nie je bojový šport!!

Sebaobrana nie je bojový šport!! Pri napadnutí neexistujú žiadne pravidlá, nie je tam rozhodca ani bezpečné prostredie telocvične. Ak sa vzdáš útočník kľudne pokračuje v útoku.
Útočník má plán – vyberá si obeť, čas, miesto a okolnosti útoku.
Vysvetlíme ti psychológiu útočníka a tiež jednoduché postupy ktoré zvýšia šancu aby si ťa útočník nevybral.
Pri napadnutí si pod obrovským stresom a tvoje schopnosti sa rapídne redukujú. Vhodným tréningom vieme reakciu na stres využiť v tvoj prospech.

Náš koncept PDKPredvídanie/Pripravenosť – Deeskalácia – Konfrontácia – znižuje riziko samotného konfliktu a zvládnutím jednoduchých techník zvyšuje šancu na odrazenie útoku.

Predvídanie / Pripravenosť – zbytočne sa nevystavovať potenciálne nebezpečným situáciám a miestam

Deeskalácia – obranným postojom, rečou tela a verbálnym prejavom dávam najavo, že nechcem ísť do konfliktu ale zároveň som naň pripravený

Konfrontácia – jednoduché, účinné a univerzálne techniky s využitím úderov do citlivých miest, dynamiky tela a improvizovaných zbraní