potvrdenie-o-dobrovolnej-účasti-na-tréningu deti – Malacky